Συγχωνεύσεις & Εξαγορές

ATHANASIOS KOULORIDAS

Περιγραφή

Εισαγωγή στη λειτουργία της αγοράς εταιρικού ελέγχου και ανάλυση του νομικού πλαισίου των δημοσίων προτάσεων
εμβάθυνση στις διάφορες μορφές εταιρικών μετασχηματισμών (συγχώνευση, εξαγορά, απόσχιση κλάδου, διάσπαση)
ανάλυση των βασικών νομικών ζητημάτων που εμφανίζονται σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -