Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

Κανδηλώρου Ελένη

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων οικονομετρικών μεθόδων και υποδειγμάτων σε εμπειρικά προβλήματα και δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά εμφανίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μεταβλητότητα, και για τον λόγο αυτό η ανάπτυξη ειδικών μεθόδων είναι απαραίτητη για την κατασκευή κατάλληλων υποδειγμάτων και προβλέψεων.

Θα δοθεί έμφαση τόσο στη θεωρία, όσο και στην ανάλυση και εφαρμογή των οικονομετρικών υποδειγμάτων σε δεδομένα. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατάλληλων οικονομετρικών πακέτων είναι απαραίτητη.

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την βαθμολογία στην τελική εξέταση και στις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Το μάθημα αυτό είναι μάθημα επιλογής και προσφέρεται στους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής του ΣΤ΄ εξαμήνου, που έχουν περάσει το μάθημα της Οικονομετρίας.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις