Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

TRYFON CHRISTOU

Περιγραφή

Οι διαλέξεις θα διεξάγονται στις ώρες 13.15-15.00 κάθε Δευτέρα στο αμφιθέατρο Δεριγνύ και Τρίτη στο αμφιθέατρο Β του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

___________________________

Αντικείμενο του μαθήματος "Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη" αποτελεί η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στο περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της οικονομικής επιστήμης.

Σε ότι αφορά τη μικροοικονομική θεώρηση της οικονομικής επιστήμης, παρουσιάζονται οι μηχανισμοί λειτουργίας της αγοράς, η συμπεριφορά του καταναλωτή, η θεωρία ζήτησης και προσφοράς των αγαθών, η οργάνωση και συμπεριφορά της επιχείρησης, η θεωρία παραγωγής και κόστους καθώς και η ανάλυση των μορφών αγοράς (ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο).

Σε ότι αφορά τη μακροοικονομική θεώρηση της οικονομικής επιστήμης, μελετάται η εισαγωγή στη μακροοικονομική ανάλυση μέσω της παρουσίασης και μέτρησης των μακροοικονομικών μεγεθών μιας χώρας, τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής ανάπτυξης και των οικονομικών κύκλων καθώς και η παρουσίαση και συγκριτική ανάλυσ

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Διαλέξεις και Microsoft Teams

Οι διαλέξεις θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη 13.00-15.00 μέσω της online πλατφόρμας Microsoft Teams.

Για να ενταχθείτε στην ομάδα που έχει δημιουργηθεί για το μάθημα στη συγκεκριμένη πλατφόρμα παρακαλώ ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab89767eac8b7467ca595d80eb7cdf74a%40thread.tacv2/conversations?groupId=f6e86eaf-f3b8-480c-81d5-cbd873032b32&tenantId=ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f

Για τη χρήση κωδικού στο Microsoft Teams: f61a1sp

 

Βιβλιογραφία

Ως βασικά εγχειρίδια του μαθήματος προτείνονται τα ακόλουθα:

α) Δημέλη, Σ.: Μακροοικονομικά Μεγέθη και Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, Εκδόσεις ΟΠΑ, 2010

β) Δημέλη Σοφία και Gateley Δημήτρης, Οικονομικές Αρχές Επιχειρήσεων, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, ΟΠΑ 2019

γ) Mcaleese, Dermont, Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές: Ανταγωνισμός, Μακροσταθερότητα Και Παγκοσμιοποίηση, Δαρδανός Ο.Ε., 2015

 

Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και να χρησιμοποιήσουν τα ακόλουθα βοηθητικά συγγράμματα για τη μελέτη και την κατανόηση του μαθήματος:

α)  Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch, R: Εισαγωγή στην Οικονομική, Εκδόσεις Κριτική, 2015.

β)  Mankiw N. G. και M. P. Taylor: Αρχές της Οικονομικής Θεωρίας. Με αναφορά στις Ευρωπαϊκές Οικονομίες, Εκδόσεις Gutenberg, 2011.

γ)  Mankiw N. G. και M. P. Taylor, Οικονομική, 3η ‘Εκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2017.

 

Διδάσκοντες

Τρύφωνας Χρίστου (christoutry@aueb.gr)

Ώρες γραφείου

Οι ώρες γραφείου θα πραγματοποιούνται μέσω της online πλατφόρμας Microsoft Teams σε χρόνο που θα ανακοινωθεί.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις