Μαθηματικά Ι

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΜΠΗΣ

Περιγραφή

Ύλη Μαθήματος

Συναρτήσεις μίας μεταβλητής: όριο, συνέχεια, συνέχεια Lipschitz, ολοκλήρωμα συνάρτησης, παράγωγος συνάρτησης, κυρτότητα συνάρτησης, πολλαπλότητα ρίζας, ιδιότητες και θεμελιώδη θεωρήματα ολοκληρωμάτων, εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις.

Σειρές: ακολουθίες, σύγκλιση και ρυθμοί σύγκλισης, γεωμετρικές σειρές, κριτήρια απόλυτης σύγκλισης, εναλλασσόμενες σειρές, ακολουθίες και σειρές συναρτήσεων, αναπτύγματα Taylor.

Στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας: Διανύσματα και εξίσωση ευθείας στο επίπεδο και το χώρο, κωνικές τομές.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Μαθηματικά και των τριών τάξεων του Λυκείου. Αν δεν σας είναι φρέσκα, ξεκινήστε άμεσα μια επανάληψη.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις