Ευφυή Κινητά Δίκτυα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΡΗΣ

Περιγραφή

Σε βάθος διερεύνηση προηγμένων αρχιτεκτονικών, λειτουργιών και πρωτοκόλλων ασύρματων και κινητών επικοινωνιακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων κυψελωτών συστημάτων 5G και ετερογενών δικτύων μικρών κυψελών. Μηχανισμοί για την έξυπνη και αυτοπροσαρμοζόμενη διαχείριση του κινητού δικτύου. Προηγμένες τεχνολογίες για μελλοντικά ασύρματα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων δικτύων ασύρματης πρόσβασης (Radio Access Network - RAN) βάσει υπολογιστικών νεφών (Cloud RAN), των δικτύων χαμηλής ισχύος και ευρείας κάλυψης (Low Power Wide Area - LPWA), της απευθείας επικοινωνίας μεταξύ συσκευών (Device-to-Device) και των ασύρματων τοπικών δικτύων Gb/s στα 60 GHz.

Ενότητες

Διάλεξη 2: Επισκόπηση και τάσεις, εξέλιξη συστημάτων κινητής επικοινωνίας, αρχιτεκτονικές (συνέχεια από προηγούμενο σετ διαφανειών)

Διάλεξη 3: Διάδοση σήματος – συχνότητες, εύρος ζώνης, χωρητικότητα, εξασθένηση σήματος (διαφάνειες)

Διάλεξη 4: Διάδοση σήματος – εξασθένηση σήματος, μέτρηση ισχύος σε dBm, μέτρηση εξασθένησης σε dB, τύποι και χαρακτηριστικά κεραιών, εξέλιξη κεραιών στα συστήματα 5G, EIRP, χωρητικότητα καναλιού – θεώρημα Shannon, θεώρημα Nyquist, Bit Error Rate (BER), Receiver sensitivity, link budget (συνέχεια από προηγούμενο σετ διαφανειών)

 

Δεν έγινε διάλεξη - Καθαρά Δευτέρα

Διάλεξη 5 (22-03-2021): Επίπεδο MAC (Medium Access Control): Aloha, CSMA, CSMA/CD (διαφάνειες)

ΙΕΕΕ 802.11: αρχιτεκτονική, πρότυπα, κανάλια, CSMA/CA (διαφάνειες)

 

Διάλεξη 6: Επίπεδο MAC (Medium Access Control): CSMA, CSMA/CD (συνέχεια από προηγούμενο σετ διαφανειών)

ΙΕΕΕ 802.11: αρχιτεκτονική, πρότυπα, κανάλια (διαφάνειες)

Διάλεξη 7: ΙΕΕΕ 802.11: αρχιτεκτονική, πρότυπα, κανάλια, CSMA/CA, RTS/CTS, συγχρονισμός, διαχείριση ισχύος, διαφοροποίηση υπηρεσίας, 802.11ad (WiGig), 802.11ax, 802.11ay (συνέχεια από προηγούμενο σετ διαφανειών)

Διάλεξη 8: ΙΕΕΕ 802.11: CSMA/CA, RTS/CTS, συγχρονισμός,  διαχείριση ισχύος,  προσαρμογή ρυθμού μετάδοσης (συνέχεια από προηγούμενο σετ διαφανειών)

Διάλεξη 9 (19-04-2021): Παρουσιάσεις άρθρων. ΙΕΕΕ 802.11: διαφοροποίηση υπηρεσίας, 802.11ax (συνέχεια από προηγούμενο σετ διαφανειών)

Διάλεξη 10 (20-04-2021, έκτακτη διάλεξη): Παρουσιάσεις άρθρων. IEEE 802.11ad/ay (WiGig) (συνέχεια από προηγούμενο σετ διαφανειών)

Κυψελωτά δίκτυα, 1G/2G (διαφάνειες), GSM (2G): αρχιτεκτονική, έναρξη/τερματισμός κλήσης (διαφάνειες)

Κυψελωτά δίκτυα, 1G/2G (συνέχεια από προηγούμενο διαφάνειες)

GSM (2G): αρχιτεκτονική, έναρξη/τερματισμός κλήσης, GPRS (διαφάνειες)

Συστήματα 3G, 4G και 5G (διαφάνειες)

GSM (2G): δρομολόγηση κλήσεων, διαχείριση κινητικότητας, GPRS (συνέχεια από προηγούμενο σετ διαφανειών)

Συστήματα 3G, 4G και 5G (διαφάνειες)

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις