Διαχείριση, Επιμέλεια και Έκδοση Ψηφιακών Πόρων [ΨΜΑΕ]

Χρήστος Παπαθεοδώρου

Περιγραφή

Καλωσήρθατε στις ιστοσελίδες του μεταπτυχιακού μαθήματος "Διαχείριση, Επιμέλεια και Έκδοση Ψηφιακών Πόρων" του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακές Μέθοδοι για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες" του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το μάθημα διδάσκεται στο πρώτο τρίμηνο σπουδών και είναι υποχρεωτικό.

Ώρες διδασκαλίας:
Δευτέρα 09.00 - 12.00

Μαθησιακοί στόχοι

Η απόκτηση γνώσεων για τον κύκλο ζωής και επιμέλειας των ψηφιακών πόρων

Περιεχόμενο μαθήματος

Ο κύκλος ζωής και επιμέλειας των ψηφιακών πόρων:

- Ψηφιακή αναπαράσταση.

- Συστατικά και αναγνωριστικά των ψηφιακών αντικειμένων.

- Ταυτοποίηση ψηφιακών αντικειμένων, πρότυπο DOI. 

- Οργάνωση πηγών περιεχομένου στο διαδίκτυο και αποθετήρια δεδομένων, διαδικασία δημιουργίας μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης.

- Γνωριμία με συστήματα ψηφιακής βιβλιοθήκης.

- Ευρετηρίαση, εμπλουτισμός , αναζήτηση και διαχείριση προέλευσης ψηφιακών τεκμηρίων.

- Ψηφιακή Διατήρηση - Πρότυπα διατήρησης.

- Γλώσσες και πρότυπα περιγραφής και επισήμανσης κειμένου (Text Encoding Initiative-TEI, κ.ά.).

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -