Ανάλυση Επίδοσης Συστημάτων και Δικτύων

STAVROS TOUMPIS

Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση και η εφαρμογή των βασικών αναλυτικών και πειραματικών μεθόδων για την αποτίμηση της επίδοσης συστημάτων υπολογιστών και δικτύων, καθώς και η χρήση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων για τη βελτιστοποίηση της σχεδίασης και της λειτουργίας των συστημάτων αυτών.

Ενότητες

Eβδομάδα 11-02-2017από 11-02-2017 έως 17-02-2017

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις