Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων 2020

MARKAKIS EVANGELOS

Περιγραφή
Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες της θεωρίας αποφάσεων και της θεωρίας παιγνίων. Στο πρώτο μέρος θα μελετηθούν προβλήματα λήψης αποφάσεων με βάση διάφορα κριτήρια που εξαρτώνται από τη συνάρτηση χρησιμότητας του αποφασίζοντα. Στο δεύτερο μέρος θα μελετηθούν διάφορες κατηγορίες παιγνίων όπως τα παίγνια μηδενικού αθροίσματος, τα παίγνια δεντρικής μορφής και τα παίγνια κανονικής μορφής. Σε όλα αυτά τα παίγνια θα μελετήσουμε τα σημεία ισορροπίας, δηλαδή στρατηγικές από τις οποίες κανένας παίκτης δεν έχει κίνητρο να επιλέξει κάτι άλλο. Θα εξετάσουμε εφαρμογές σε παίγνια ολιγοπωλίου, σε δημοπρασίες και γενικότερα στη σχεδίαση μηχανισμών.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις