ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - 2020

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ - Vasilis Vassalos

Περιγραφή

3436 Databases

­ ­

Course subject

Databases are a core technology for every information processing system. The course deals with the theory and techniques for defining data models, data definition languages (DDL) and data manipulation languages (DML), as well as approaches for physical and logical design and techniques for large-scale data management.

Instructor: Vasilis Vassalos

Teaching Assistants: 

  • Spentzouris Panagiotis
  • Dimitrios Dimopoulos
  • John Koutsikakis
  • Spiros Chadoulos
  • Jordan Evaggelou
  • Georgia Hatziligeroudi
  • Dimitris Kafetzis
  • Stratos Xenouleas

 

Αντικείμενο μα­θήματος­

Οι βάσεις δεδομ­ένων είναι μια βασική τεχνολογία για όλα τα πληροφοριακά συστήματα. Το μάθημα πραγματεύεται την θεωρία και τις μεθόδους για τον ορισμό μοντέλων δεδομένων, γλωσσών ορισμού και πρόσβασης στα δεδομένα, προσεγγίσεις φυσικής και λογικής σχεδίασης και  τεχνικές αποδοτικής διαχείρισής τους σε μεγάλη κλίμακα.


Εκπαιδευτικοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να μπορούν να:

Περισσότερα  

Ημερολόγιο