Κρυπτογραφία και Εφαρμογές 2013-2014

MARKAKIS EVANGELOS

Περιγραφή
Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών. Βασικές έννοιες και ορισμοί. Κανόνες Shannon.
Κλασσική (Shift, Affine, Vigenere ciphers) και συμμετρική κρυπτογραφία (DES/3DES, AES), Hash functions: SHA, H-MAC, Birthday attack, Κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού: RSA, El Gamal, Elliptic curves. Ψηφιακές υπογραφές: ElGamal, DSS, One-time, Undeniable, Fail-stop Signatures, Διανομή κλειδιών: Blom’s Scheme και Diffie-Hellman, εφαρμογή της κρυπτογραφίας σε ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα, αυθεντικοποίηση.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις