ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)

Vassalos, Vasilis (Βασσάλος Βασίλης)

Περιγραφή

Καλωσήρθατε στις ιστοσελίδες του μαθήματος Βάσεις Δεδομένων του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το μάθημα διδάσκεται στο Δ' εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, είναι Υποχρεωτικό και ανήκει στον πυρήνα της Πληροφορικής.

H σελίδα αυτή περιέχει μόνο την περιγραφή του μαθήματος. Κατά το εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται το μάθημα δημιουργείται ενεργή σελίδα, όπου δημοσιεύεται υλικό, υπάρχει ενεργοποιημένος χώρος συζητήσεων, γίνονται ανακοινώσεις, κλπ.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να μπορούν να:   α)   Αναλύσουν τις απαιτήσεις μιας εφαρμογής που απαιτεί βάση δεδομένων

β)   Σχεδιάσουν μια σχεσιακή βάση δεδομένων,

γ)   Υλοποιήσουν μια σχεσιακή βάση δεδομένων σε ένα δημοφιλές περιβάλλον  ανάπτυξης,

δ)   Σχεδιάσουν και  υποβάλουν ερωτήματα σε γλώσσα SQL,  

ε)   Κατανοούν τα βασικά πλεονεκτήματα και προβλήματα που απορρέουν από τη  χρήση ΒΔ, 

στ)  Αναπτύξουν εφαρμογές διαδικτύου οδηγούμενες από βάσεις δεδομένων 

Περισσότερα