Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Προσομοίωση

KONTOYIANNIS YIANNIS, DIMAKIS ANTONIS

Περιγραφή
Μια ευρεία εισαγωγή στα βασικά στοιχεία και τις έννοιες της στατιστική, και σε σημαντικές μεθόδους των εφαρμοσμένων πιθανοτήτων. Εφαρμογές της στατιστικής και των πιθανοτήτων σε προβλήματα της επιστήμης υπολογιστών και σε μεθόδους προσομοίωσης. Στατιστική μοντελοποίηση, μέθοδοι δειγματοληψίας, εκτίμηση παραμέτρων και  έλεγχος υποθέσεων. Μοντέλα αλυσίδων Markov και τυχαίων περιπάτων, θεωρητική ανάλυση και συμπεριφορά των μοντέλων αυτών. Εφαρμογές στους αλγορίθμους Markov Chain Monte Carlo. Ανάλυση αλγορίθμων με πιθανοθεωρητικές μεθόδους. Εισαγωγή στους αλγορίθμους προσομοίωσης: Σύγκληση, διασπορά, διαστήματα εμπιστοσύνης.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις