Συστήματα Ανάλυσης & Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων - Part Time

KOTIDIS IOANNIS

Περιγραφή
Σύγχρονες τεχνικές στη διαχείριση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις