ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ Ι (A-Λ)

Vazirgiannis Michael

Περιγραφή

Καλως ορίσατε στις σελίδες του Μαθήματος BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Το μάθημα για το ακαδημαικό έτος 2009-2010 γίνεται κάθε


- Tρίτη 17:00-19:00 (ΑΙΘ. Α24)
- Τετάρτη 15:00-17:00 (ΑΙΘ. Α25)
(ώρες γραφείου Τετάρτη 13:00-15:00)

Το Φροντιστήριο-εργαστήριο θα γίνεται σε δύο τμήματα στο εργαστήριο του κτιρίου της οδου Δεριγνύ:
- Τρίτη 09:00 - 11:00, CS LAB-1

(Φοιτητές με περιττό αριθμό μητρώου)


- Παρασκευή 11:00 - 13:00, CS LAB-2

(Φοιτητές με άρτιο αριθμό μητρώου) 

 

Υπεύθυνοι εργαστηρίων

- Νίκος Σαλαμάνος (salaman@aueb.gr)

- Μ. Καρκαλή (karkalimar@aueb.gr)

(εναρξη: 25/02/10)

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις