ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Περιγραφή

3711

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

(Χειμερινό Εξάμηνο 2012-13)

Θεωρία Θνησιμότητος, συνάρτηση επιβίωσης, πίνακας θνησιμότητας, ασφαλιστικοί πίνακες ζωής.Ασφαλίσεις ζωής: ασφάλιση λόγω επιβίωσης, ασφάλιση λόγω θανάτου, απλή και μικτή ασφάλιση,ασφάλιστρα, ράντες ζωής και ασφαλίσεις λόγω θανάτου με μεταβλητούς όρους. Ασφαλίσεις ζωής για περιόδους διαφορετικές του έτους κλασματικές και συνεχείς ράντες ζωής, ασφαλίσεις λόγω θανάτου πληρωτέες τη στιγμή του θανάτου, περιοδικά κλασματικά ασφάλιστρα. Αποθεματικά ασφαλίσεων έννοια, προοπτικό και αναδρομικό αποθεματικό, διαδοχικά και ειδικά αποθεματικά. Πράξεις επί των ασφαλιστήριων συμβολαίων.

Ιστοσελίδα Μαθήματος

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις