Συστήματα Ανάλυσης & Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων - Full Time

Γιάννης Κωτίδης

Περιγραφή
Το μάθημα αποσκοπεί στην μελέτη τεχνικών και αλγορίθμων για την αποδοτική οργάνωση, ανάλυση και διαχείριση δεδομένων σε κεντρικά και κατανεμημένα περιβάλλοντα μεγάλης κλίμακας.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις