Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Ιορδάνης Κουτσόπουλος

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να κάνει μια συνοπτική περιγραφή στα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Επιστήμη των Υπολογιστών και που θα συναντήσει ο φοιτητής στα αντίστοιχα εξειδικευμένα μαθήματα των σπουδών του. Τα θέματα που θα αναλυθούν περιλαμβάνουν την αλγοριθμική λύση προβλημάτων, τον προγραμματισμό υπολογιστών, την επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων και τη λειτουργία συστημάτων και δικτύων υπολογιστών. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν μία πλήρη εικόνα τόσο για τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές εφαρμογές των υπολογιστών.

Ημερολόγιο