Ασφάλεια Δικτύων

MARIAS IOANNIS

Περιγραφή

Εισαγωγή σε κρυπτογραφικές τεχνικές και τεχνικές σύνοψης. Αυθεντικοποίηση στο διαδίκτυο (μοντέλα Needham-Schroeder/Otway-Rees, Kerberos, Lamport S/Keys, OTPs, X509, MAC/EAP), ευπάθειες και απειλές στο δίκτυο (flooding, hijacking, spoofing, port scanning, source routing, smurf attacks, exponential attacks, botnets, social engineering, sniffing, traffic redirection, message integrity attacks, identity hijacking, exploit attacks, buffer overruns, backdoors). Τεχνικές άμυνας, αντιμέτρα ασφάλειας και διαθεσιμότητα (αναχώματα Ασφαλείας, Intrusion Detection/Prevention systems). Ασφαλή πρωτόκολλα και υπηρεσίες σε δίκτυα IP (VPNs, IPSec/IKE, ασφάλεια στο IPv6, ασφαλή muticasting πρωτόκολλα, ασφαλής δρομολόγηση, ασφαλής διαχείριση δικτύων, ΝΑΤ/PAT, DNS security, SSL/TLS/SSH, PGP/S-MIME). Ιδιωτικότητα, ακεραιότητα και αυθεντικοποίηση σε ασύρματα (Wireless LAN/Wimax), δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (GSM/GPRS/3G) και μικρής εμβέλειας (bluethooth) δίκτυα. Ασφάλεια εφαρμογών διαδικτύου (Cookies, HTTPs, Di

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις