Περιεχόμενο ΜαθήματοςΤο μάθημα καλύπτει μία επισκόπηση σημαντικών μαθηματικών 
υποδειγμάτων λήψης απόφασης στο Μάρκετινγκ.

 Τα θέματα είναι

α. Στοχαστικά Υποδείγματα Συμπεριφοράς Καταναλωτή.

β. Τιμολόγηση

Σύγγραμμα: Lillien, Kottler, Moorthy: Marketing Models