Ανακοίνωση Βαθμών στο μάθημα της Μη Παραμετρικής Στατιστικής
- Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015 -

Σας ανακοινώνουμε ότι οι βαθμοι του μαθήματος Μη Παραμετρικη Στατιστική έχουν αναρτηθεί στο eclass

του μαθήματος.

Ιωάννης Βρόντος