Μάθημα Λειτουργικών Συστημάτων
- Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 -

Το μάθημα αυτό (INF362, Λειτουργικά Συστήματα Open Courses), ΔΕΝ είναι το μάθημα Λειτουργικά Συστήματα που διδάσκεται στο τμήμα Πληροφορικής, και ΔΕΝ πρέπει να γράφεστε σε αυτό. Το μάθημα στο οποίο πρέπει να γραφτείτε λέγετα Λειτουργικά Συστήματα (όχι Open Courses) και έχει κωδικό INF168. Μετά το μήνυμα αυτό, θα διαγραφούν όλοι οι χρήστες από το παρόν μάθημα.