4η Ενότητα Εργαστηριακών Διαλέξεων
- Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 -

Στις Ομάδες Χρηστών στο eClass έχουν δημιουργηθεί τα τμήματα διεξαγωγής της 4ης ενότητας εργαστηριακών διαλέξεων "Εισαγωγή στην Python - 2ο μέρος", προκειμένου να εγγραφείτε στο τμήμα στο οποίο θέλετε να συμμετέχετε. Τα ονόματα των ομάδων είναι ενδεικτικά της ημέρας/ώρας διεξαγωγής του αντίστοιχου εργαστηριακού τμήματος.
Για τη 4η ενότητα έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα τμήματα:

ΤΜΗΜΑ (ΜΕΡΑ/ΩΡΑ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΡΙΤΗ 30/11, 15:00-17:00 CSLAB-II
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12, 13:00-15:00 CSLAB-I
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12, 17:00-19:00 Online-Teams
ΠΕΜΠΤΗ 2/12, 13:00-15:00 CSLAB-I
ΠΕΜΠΤΗ 2/12, 15:00-17:00 CSLAB-I
ΠΕΜΠΤΗ 2/12, 17:00-19:00 CSLAB-I

 

Άννα Κεφάλα