3η Ενότητα Εργαστηριακών Διαλέξεων
- Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021 -

Στις Ομάδες Χρηστών στο eClass έχουν δημιουργηθεί τα τμήματα διεξαγωγής της 3ης ενότητας εργαστηριακών διαλέξεων "Εισαγωγή στην Python - 1ο μέρος", προκειμένου να εγγραφείτε στο τμήμα στο οποίο θέλετε να συμμετέχετε. Τα ονόματα των ομάδων είναι ενδεικτικά της ημέρας/ώρας διεξαγωγής του αντίστοιχου εργαστηριακού τμήματος. Όσοι φοιτητές δεν έχουν ακόμα ιδρυματικούς κωδικούς, μπορούν να συμμετέχουν όπως και στις προηγούμενες διαλέξεις.
Για τη 3η ενότητα έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα τμήματα:

ΠΕΜΠΤΗ 18/11, 13:00-15:00 CSLAB-I
ΠΕΜΠΤΗ 18/11, 15:00-17:00 CSLAB-I
ΤΡΙΤΗ 23/11, 15:00-17:00 CSLAB-II
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11, 13:00-15:00 CSLAB-I
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11, 17:00-19:00 Online Teams
ΠΕΜΠΤΗ 25/11, 13:00-15:00 CSLAB-I

 

Ιωάννης Παπαγεωργίου