Οδηγία μελέτης αρ. 1 Ακαδ. Έτος 19-20
- Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019 -

 

Ι. Στα Έγγραφα του ιστότοπου αυτού έχουν αναρτηθεί τα εξής:

 α. Χειρόγραφες Σημειώσεις (MarketingNotes1,2,3.pdf) αφορούν "επαναδιατύπωση" της ύλης στο LKM

β. Θεωρία για Κύριες Συνιστώσες (PrincCompTheil.pdf) αφορά "ανάλυση δεδομένων"

γ. Φύλλο λογισμικού για Εκτίμηση με Μέθοδο Μέγιστης Πιθανοφάνειας και ένα φύλλο για την εκτίμηση του υποδείγματος Goodhardt Erhenberg 

Θα χρειαστούμε κυρίως το α., τα άλλα δύο θα χρησιμοποιηθούν προαιρετικά όπως θα ανακοινωθεί αργότερα.

  

ΙΙ. Μελέτη

α. Κεφάλαιο 1 Lilien Kotler Murty  εφεξής LKM.  Διαβάστε ιδιαίτερα το υπόδειγμα αμοιβής πωλητών σελ. 12-16.  Επίσης κάντε την άσκηση 1.7

β. Από το βιβλίο του Phillips Pricing and Revenue Optimization

Μεγάλο μέρος της παρακάτω ύλης είναι ουσιαστικά προαιρετικό (ό,τι αναφέρεται ως "περιγραφικό") αλλά το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον για  όσους ενδιαφέρονται να συνεχίσουν κάτι στο μάρκετινγκ.  Τα ουσιαστικά μέρη της ύλης είναι ποσοτικά, και μελετείστε τα ρίχνοντας και μιά ματιά στις ασκήσεις του βιβλίου.  Όσοι ενδιαφέρονται να κοιτάξουν προαιρετικά βεβαια  και το υπόλοιπο μέρος του βιβλίου  θα μπορούσαν να με ρωτήσουν στις ώρες γραφείου μου. 

Κεφ. 1 Περιγραφικό, ρίξτε μιά ματιά

Κεφ . 2 Περιγραφικό, ρίξτε μιά ματιά

Κεφ. 3 Ουσιαστικό. Ειδικότερα το 3.1 (3.1.1-4),3.2,3.4.  Ρίξτε μια ματιά στις  ασκήσεις του κεφαλαίου ειδικότερα στην 5.

Κεφ. 4. Ουσιαστικό, ειδικότερη μελέτη των 4.5.1-2. Ρίξτε μιά ματιά στις ασκήσεις του κεφαλαίου.

Κεφ. 6  Περιγραφικό

Κεφ. 7 Ουσιαστικό, ιδιαίτερα τα 7.2.1-7.2.2. Ρίξτε μιά ματιά στις ασκήσεις του κεφαλαίου.

Κεφ. 9. Ουσιαστικό, μόνο το 9.3.2. Ρίξτε μιά ματιά στις ασκήσεις του κεφαλαίου.

γ. Διαβάστε την ίδια ύλη όπως στα κεφ. 7 και 9 παραπάνω από τις σημειώσεις μου, 3ο φυλλάδιο, τελευταίες σελίδες.

δ. Κοιτάξτε τα "περιεχόμενα" στην Οδηγία Μελέτης 2 που αναρτησα πέρσι, δεν θα αλλάξει πολύ η εφετεινή.