Αποτελέσματα επαναληπτικής
- Σάββατο, 05 Ιανουαρίου 2019 -

Όλοι οι εξετασθέντες στην επαναληπτική επέτυχαν προβιβάσιμο βαθμό (5)