Αποτελέσματα μαθήματος
- Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018 -

Η βαθμολογία του μαθήματος έχει ως εξής

Θα επικοινωνήσουμε σύντομα σχετικά με όσους δεν πέρασαν το μάθημα σχετικά με την επαναληπτική εξέταση.

 

ΜΑΠ17001 8
ΜΑΠ17002 7.5
ΜΑΠ17004 5
ΜΑΠ17005 10
ΜΑΠ17024  
ΜΑΠ17006 6.5
ΜΑΠ17007 8.5
ΜΑΠ17027 3
ΜΑΠ17025 9.5
ΜΑΠ17009 1.5
ΜΑΠ17010  
ΜΑΠ17011 3.5
ΜΑΠ17012 0
ΜΑΠ17026 8.5
ΜΑΠ17013  
ΜΑΠ17014 2.5
ΜΑΠ17028 7
N.. 7
ΜΑΠ17023 8
ΜΑΠ17015 5.5
ΜΑΠ17016 8.5
ΜΑΠ17021 8.5
ΜΑΠ17017  
ΜΑΠ17018  
ΜΑΠ17019 7.5
ΜΑΠ17020  
ΜΑΠ17003  
ΜΑΠ17022 8.5
   
ΜΗΤΡΩΟ  
 
ΜΑΠ16021 6
ΜΑΠ16005 6.5
ΜΑΠ16008  
ΜΑΠ16014  
ΜΑΠ16015  
ΜΑΠ16019 7
ΜΑΠ14027 7
ΜΑΠ15006 1.5