Οδηγία μελέτης αρ.2
- Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 -
Μελέτη
 
α. Μελετείστε ΟΛΕΣ τις χειρόγραφες σημειώσεις μου πλην των σελίδων για Κύριες Συνιστώσες. Συσχετίστε όσα αναφέρονται στις χειρόγραφες σημειώσεις με τα εδάφια του συγγράμματος Lilien, et. al. Κεφ. 2 εδάφιο Stochastic Models.  Η ύλη στο βιβλίο είναι ό,τι αναφέρεται στις χειρόγραφες σημειώσεις με υποβοηθητικό το αντίστοιχο κείμενο του βιβλίου.
 
β. Κοιτάξτε τις ασκήσεις στο Κεφ. 2 του συγγράμματος Lilien et. al. που είναι σχετικές με την παραπάνω ύλη. Διαβάστε τις εκφωνήσεις και σκεφτείτε πώς θα τις λύνατε.

 

γ. Διαβάστε το μαθηματικο παράρτημα στο σύγγραμμα LKM για τις συναρτήσεις Gamma, Beta, τις αντίστοιχες κατανομές κλπ (σελ. 601-612), για την ετερογένεια (σελ 612-616). Προαιρετικό: Μία εισαγωγή στην εκτίμηση παραμέτρων είναι στο Παράρτημα Δ - σελ. 627 κ.ε..

 
δ . Η ύλη που ανέφερα για τις διαδικασίες Poisson αναφέρεται στην Θεωρία Αναμονής - Κεφ. 17 Εδάφιο 4 του Hillier Lieberman 7th Edition.  Η ύλη για τις Αλυσσίδες Μαρκοφ υπάρχει στο Κεφ. 16 του ίδιου συγγράμματος.  Ειδικά κοιτάξτε τα long run properties, εδάφιο 16.5.  Ενδιαφέρουσες οι ασκήσεις 16.5.4 και 16.5.6
 
ε.  Bεβαιωθείτε ότι κατανοείτε την λειτουργία του φύλλου λογισμικού που υπάρχει στο directory "Άσκηση για το Μάρκετινγκ" και αφορά την εκτίμηση παραμέτρων στο υπόδειγμα επιλογής shopping center - σε συνδυασμό με την περιγραφή στο βιβλίο.  Κοιτάξτε την παραδοτέα άσκηση - είναι υποχρεωτική σαν "θεωρία", περιλαμβανομένου του φύλλου λογισμικού.  Θα σας ειδοποιήσω πότε θα πρέπει να την παραδώσετε (όπως ανέφερα και στην παράδοση η άσκηση είναι προαιρετική, δηλαδή θα ληφθεί υπόψη μόνο αν η βαθμολογία σε αυτήν είναι καλύτερη από αυτήν της εξέτασης - οπότε και θα σταθμισθούν οι βαθμοί..).

 

στ. Η ύλη των Principal Components είναι πολυ σημαντική αλλά προαιρετική ύλη. Είναι από τα κύρια μέρη του πρόσφατα δημοφιλούς κλάδου του Data Science - Data analytics... Προαιρετικά εκτός των δικών μου σημειώσεων κοιτάξτε τις φωτοτυπημένες σελίδες για το ίδιο θέμα από το σύγγραμμα του Theil

  ζ. Προαιρετικά: Για τους ελέγχους chi square, τόσο για ανεξαρτησία όσο και για έλεγχο κατανομές, ανατρέξτε σε οποιοδήποτε σύγγραμμα στατιστικής ή στο σχετικό αρθρο στην Wikipedia.  Απλή παρουσίαση της στατιστικής γενικά όπως χρησιμοποιείται στο Marketing δίνεται στο βιβλίο Marketing Research, Aaker, Kumar, Day. Για τους ελέγχους chi square κοιτάξτε το Κεφ. 17 (η ιστοσελίδα του συγγράμματος είναι η http://bcs.wiley.com/he-bcs/Books?action=index&itemId=047123057X&itemTypeId=BKS&bcsId=1817).  Για ανάλυση παραγόντων και κύριες συνιστώσες (που θα δουμε αργότερα) επίσης καλή περιγραφή είναι στο Κεφ. 21 του ίδιου συγγράμματος.