Αναβολή Μαθήματος 8/12
- Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2016 -

Το μάθημα στις 8/12 δεν θα διεξαχθει. Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για την αναπλήρωσή του.

Σπύρος Μπλαβούκος