Ολοκληρωμένη Επιχειρησιακή Επικοινωνία - Open Courses (M23211R)

George Panigyrakis

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ (IMC). Ο φοιτητής αποκτά περαιτέρω κατανόηση της φύσης και έκτασης της επικοινωνίας μάρκετινγκ και μαθαίνει να διαχειρίζεται τα εργαλεία προώθησης των πωλήσεων με απώτερο στόχο τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός δημιουργικού και με συνοχή στρατηγικού σχεδίου.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Προτεινόμενα συγγράμματα

Belch, G. E., & Belch, M. A. (2012). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective (9th Ed.). New York: McGraw-Hill.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Clow, K. E. & Baack, D. E. (2009). Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications: Global Edition (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Duncan, T. (2005). Principles of Advertising and IMC (2nd ed.) New York: McGraw-Hill.

Percy, P. (2008). Strategic Integrated Marketing Communications. Oxford, UK: Butterworth Heinemann.

Ενότητες

Εισαγωγή στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Αλλαγές του περιβάλλοντος που λειτουργούν οι επιχειρήσεις

Ορισμός και κατανόηση θεωρητικού υποβάθρου της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ

Η σημασία και η ανάπτυξη του IMC

Τα εργαλεία επικοινωνίας

Στόχοι και βήματα επικοινωνιακής στρατηγικής

Ο ρόλος της διαφήμισης και της προώθησης

Το μίγμα προώθησης

Διαφήμιση

Άμεσο μάρκετινγκ

Προώθηση πωλήσεων

Δημόσιες σχέσεις

Προσωπικές πωλήσεις

Διαδραστικό μάρκετινγκ

Η διαδικασία σχεδιασμού του προγράμματος ολοκληρωμένης επικοινωνίας

Αξιολόγηση και έλεγχος του προγράμματος ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ

Μέτρηση αποτελεσματικότητας των μεθόδων μάρκετινγκ

Διεθνές πρόγραμμα ολοκληρωμένης επικοινωνίας

Λάθη κατά την εφαρμογή του διεθνούς προγράμματος της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ

Διεθνείς στρατηγικές προώθησης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1038
Αρ. Προβολών :  5247

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -