Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική (Μ-Ω)

Dimitrios Dimitriou

Περιγραφή

Η Μακροοικονομική (Macroeconomics) αποτελεί το σημαντικότερο γνωστικό πεδίο της Οικονομικής Επιστήμης. Η Μακροοικονομική ασχολείται με την εξέταση της οικονομίας μιας χώρας, καθώς επίσης και με τη σπουδή μιας Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης ως ένα ενιαίο σύνολο. Η Μακροοικονομική εστιάζει την ανάλυσή της σε συνολικά οικονομικά μεγέθη, όπως είναι το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), το εργατικό δυναμικό, ο πληθωρισμός, οι κρατικές δαπάνες, τα φορολογικά έσοδα, οι εξαγωγές, οι εισαγωγές, τα επιτόκια, το κρατικό έλλειμμα, το δημόσιο χρέος κ.λπ. Για παράδειγμα, η Μακροοικονομική μπορεί να διερευνήσει τους αιτιώδεις παράγοντες που προσδιορίζουν την διαχρονική άνοδο του δημοσίου χρέους της Ελλάδας και γιατί κατά την περίοδο 2008-2017 η ελληνική οικονομία διερχόταν μια πρωτοφανή παρατεταμένη κρίση. Επίσης, στα πλαίσια της ΟΝΕ (Οικονομική Νομισματική Ένωση-Economic Monetary Union), με την αξιοποίηση της μακροοικονομικής ανάλυσης, δύνανται να διερευνηθούν οι παράγοντες που κατά την περίοδο 2008-

Περισσότερα  

Ημερολόγιο