Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική

Vamvoukas Georgios

Περιγραφή

Η εξεταστέα ύλη του Μαθήματος Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική βασίζεται στο βιβλίο: Βάμβουκας Γ., "Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική", Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου 2017.

Σελίδες: 31-93, 101-137, 141-158, 171-181, 187-207, 213-259, 263-289, 293-306, 323-350, 353-366, 376-379, 411-416, 425-454, 459-478, 483-532, 535-568, 571-578, 582-606, 640-646, 653-663, 674-676, 797-814.

Παρατήρηση: Τα θέματα των εξετάσεων θα βασίζονται στην  διδακτέα ύλη, που καλύφθηκε από τον διδάσκοντα κατά τη διάρκεια των διαλέξεων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

 

Ημερολόγιο