Τεχνολογία Επανασχεδιασμού Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Πληροφοριακά Συστήματα

Kardaras Dimitrios

Περιγραφή

Το μάθημα εισάγει: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ø       στις έννοιες και μεθόδους της Στρατηγικής των Πληροφοριακών Συστημάτων (SISP)

Ø       στις έννοιες του Business Processes Re-engineering (BPR)

Ø       δίνει στο φοιτητή τη δυνατότητα να κατανοήσει σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο τη χρησιμότητα και τους σκοπούς του SISP και του BPR για τους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις.

Ø       εξετάζει και αναλύει τις επιπτώσεις των πληροφοριακών συστημάτων στο BPR και

Ø       διδάσκει τις μεθόδους και διαδικασίες υλοποίησης του SISP και του BPR μέσω ειδικών εργαλείων λογισμικού, που εφαρμόζουν αρχές του BPR.

 

Το BPR είναι μια νέα έννοια που διαδόθηκε μέσω της εφαρμογής του ερευνητικού προγράμματος του MIT "Management in the 1990's".

Το μάθημα λαμβάνει υπ' όψη την πολυπλοκότητα των οργανισμών αλλά και των επιχειρηματικών διαδικασιών καθώς και τις επιπτώσεις τους, που οδηγούν συχνά σε αδυναμίες καθημερινής πρακτικής αλλά και εφαρμογής τα

Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Ο φοιτητής που θα παρακολουθήσει το μάθημα θα εφοδιασθεί με εμπειρίες και δεξιότητες που καλύπτουν τα παραπάνω και περιλαμβάνουν:  Κατανόηση της σκοπιμότητας και χρησιμότητας του SISP και του BPR για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.  Κατανόηση της υλοποίησης και της αξιολόγησης του SISP και του BPR σε μια επιχείρηση ή σε ένα οργανισμό.  Αντίληψη των επιπτώσεων χρησιμοποίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων στις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς.  Παρακολούθηση των εξελίξεων της Τεχνολογίας της πληροφορικής και δυνατότητα επιλογών των κατάλληλων προϊόντων για διαδικασίες μοντελοποίησης και εφαρμογής BPR.  Υλοποιήσεις μέσω κατάλληλης πρακτικής στα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου. Σχεδίαση και Υλοποίηση BPR μέσω κατάλληλων πακέτων.  Δυνατότητα σχεδιασμού και εφαρμογής στρατηγικής για την εφαρμογή BPR για τις ανάγκες μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις