Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Άννα Ζαρκάδα

Περιγραφή

Ο χώρος της παροχής  Υπηρεσιών αφορά στους  μεγαλύτερους επιχειρηματικούς κλάδους τόσο διεθνώς όσο και στην χώρα μας, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουμε τους κλάδους των Χρηματοοικονομικών εργασιών και των Ασφαλειών, τον τουριστικό κλάδο, αυτόν της επικοινωνίας, τον κλάδο διασκέδασης, και τον αθλητισμό αλλά και άλλους  σημαντικούς b2b κλάδους. 

Παράλληλα, σε όλους τους κλάδους πώλησης υλικών προϊόντων [αγαθών]  διαπιστώνεται πλέον η συνοδευτική / υποστηρικτική παροχή σχετικών με τα αγαθά υπηρεσιών. Εύκολα λοιπόν συμπεραίνει κανείς ότι  θέματα που σχετίζονται με το Μαρκετινγκ Υπηρεσιών αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για εκείνους τους επιχειρηματικούς κλάδους.  


CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο