Πιθανότητες με υπολογιστικές εφαρμογές

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Πιθανότητες με υπολογιστικές εφαρμογέςΤο μάθημα αυτό αποσκοπεί σε μια εισαγωγή στις βασικές θεωρητικές και υπολογιστικές τεχνικές στις πιθανότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την διαχείριση χρηματοοικονομικού και αναλογιστικού κινδύνου. Καλύπτει βασικές έννοιες απο τις πιθανότητες και τις τυχαίες μεταβλητές με ιδιαίτερη έμφαση

(α) στην κατανόήση των εννοιών της δεσμευμένης πιθανότητας

(β) της εξάρτησης μεταξύ τυχαίων μεταβλητών,

(γ) την κατανόηση των ιδιοτήτων και την χρήση τους στην μοντελοποίηση του κινδυνου διακριτών και συνεχών κατανομών,

(δ) τις ιδιότητες αθροισμάτων ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών και την χρήση τους στην μοντελοποίηση του κινδύνου,

(ε) τις πολυμεταβλητές κατανομές και την χρήση τους στην μοντελοποίηση του κινδύνου

(στ) την έννοια και τις εφαρμογές των copulae στην διαχείριση κινδύνου

(ζ) την χρήση της προσομοίωσης ως εργαλείο κατασκευής πιθανοθεωρητικών και στοχαστικών υποδειγμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων απο αυτά.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

S. Ross, 

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -