ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ATHENS MBA

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικοί σκοποί του μαθήματος είναι (α) να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων, (β) να προσφέρει εφαρμοσμένα εργαλεία για τον προϋπολογισμό εταιρικών επενδύσεων και την ορθή αξιολόγησης εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων, και παράλληλα (γ) να καλύψει τις κυριότερες από τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης επενδύσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Η Έννοια της Διαχρονικής Αξίας του Χρήματος και η Σημασία της στην Αξιολόγηση των Επενδύσεων: Στην ενότητα αυτή θα δούμε πως βρίσκουμε το μελλοντικό ισοδύναμο ενός ποσού διαθέσιμου την τρέχουσα χρονική στιγμή και πώς να βρίσκουμε το σημερινό ισοδύναμο ενός μελλοντικού ποσού.

Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων: Στην ενότητα αυτή, αρχικά, θα ασχοληθούμε με την έννοια της Καθαρής Ταμειακής Ροής Επενδύσεων και μετά θα εξετάσουμε ένα αριθμό μεθόδων αξιολόγησης επενδύσεων.

Σύγκριση των Μεθόδων Αξιολόγησης: Θα ασχοληθούμε περισσ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -