Διοικητική Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

α. Θεωρητικά θέματα

 • Περιεχόμενο της Διοικητικής των Συγκρούσεων
 • Διαδικασία λήψεως αποφάσεων σε συγκρουσιακές Σχέσεις
 • Τρόποι χειρισμού των συγκρούσεων
 • Στρατηγικές και τακτικές
 • Διαπραγματεύσεις (Getting To Yes)
 • Επιλεγμένα θέματα κοινωνικής ψυχολογίας
 • Εργασιακές σχέσεις
 • Η διάρθρωση των συλλογικών σχέσεων στην Ελλάδ
 • Οι προσδιοριστικοί Παράγοντες των συλλογικών ρυθμίσεων στην Ελλάδα
 • Μεσολάβηση & Διαιτησία στην Ελλάδα: Διαδικασία, πολιτικές και τακτικές των μερών

β. Ασκήσεις

 • Διαπραγματεύσεων
 • Χειρισμού εργασιακών διαφορών

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Μοντελοποιούν κάθε επεισόδιο σύγκρουσης με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν στρατηγική μιας κατάλληλης διαπραγμάτευσης του
 • Προσδιορίζουν και αναλύουν κάθε μεταβλητή που θα μπορούσε να επηρεάσει την κατάσταση των συγκρούσεων και την έκβαση μιας διαπραγμάτευσης τους.
 • Προσεγγίζουν τους τύπους των διαπραγματεύσεων (άμεσα, εικονικά, και με μεμονωμένες δράσεις) και να ανα
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -