ΜΑΠ - Επισκόπηση Μαθηματικών

Ευάγγελος Μαγείρου

Περιγραφή

Επισκόπηση Μαθηματικών για πτυχιούχους Διοίκησης ή Οικονομικών

Θα καλυφθεί επιλεκτικά η παρακάτω ύλη

α. Μιγαδικοί αριθμοί, τριγωνομετρική μορφή, Θεμελιώδες θεώρημα της Άλγεβρας

β. Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός.  Έμφαση σε θεμελιώσεις όρια, συνέχεια παραγώγιση.  Θεωρήματα Taylor. Ορισμός ολοκληρώματος, εφαρμογές.  Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, θεώρημα αντίστροφης συνάρτησης, πεπλεγμένες συναρτήσεις. Πολλαπλό ολοκλήρωμα.

γ. Γραμμική άλγεβρα και εφαρμογές.  .Συστήματα εξισώσεων, επίλυση.  Ορίζουσες. Διαγωνιοποίηση. Τετραγωνικές μορφές.

δ. Διαφορικές εξισώσεις - εξισώσεις διαφορών.  Γραμμικές εξισώσεις, θεμελιώδη θεωρήματα ύπαρξης λύσεων.  Ίσως εξισώσεις με μερικές παραγώγους 

ε. Βελτιστοποίηση - μέθοδος Lagrange, συνθήκες Kuhn Tucker, εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό 

 

Κωδικός: INF262
Κατηγορία: Πληροφορικής » Μεταπτυχιακό

Ανακοινώσεις