ΜΑΠ - Επισκόπηση Μαθηματικών

Ευάγγελος Μαγείρου

Περιγραφή

Επισκόπηση Μαθηματικών για πτυχιούχους Διοίκησης ή Οικονομικών

Θα καλυφθεί επιλεκτικά η παρακάτω ύλη

α. Μιγαδικοί αριθμοί, τριγωνομετρική μορφή, Θεμελιώδες θεώρημα της Άλγεβρας

β. Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός.  Έμφαση σε θεμελιώσεις όρια, συνέχεια παραγώγιση.  Θεωρήματα Taylor. Ορισμός ολοκληρώματος, εφαρμογές.  Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, θεώρημα αντίστροφης συνάρτησης, πεπλεγμένες συναρτήσεις. Πολλαπλό ολοκλήρωμα.

γ. Γραμμική άλγεβρα και εφαρμογές.  .Συστήματα εξισώσεων, επίλυση.  Ορίζουσες. Διαγωνιοποίηση. Τετραγωνικές μορφές.

δ. Διαφορικές εξισώσεις - εξισώσεις διαφορών.  Γραμμικές εξισώσεις, θεμελιώδη θεωρήματα ύπαρξης λύσεων.  Ίσως εξισώσεις με μερικές παραγώ

Περισσότερα  
Κωδικός: INF262
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις