ΜΑΠ - Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

Mageirou Evangelos

Περιγραφή

Η ύλη που θα καλυφθεί είναι η παρακάτω

α. Στοχαστική δυναμική βελτιστοποίηση με εφαρμογές στην Χρηματοοοικονομική:  Το πρόβλημα του στοχαστικού βέλτιστου ελέγχου. Λύση με δυναμικό προγραμματισμό - η εξίσωση Hamilton Jacobi Bellman.  Λύσεις της εξίσωσης σε ειδικές περιπτώσεις.  Το στοχαστικό πρόβλημα της επένδυσης κατανάλωσης με πολλά περιουσιακά στοιχεία. Το θεώρημα του διαχωρισμού.

β. Δυναμική θεωρία αποθεμάτων.  Διαμόρφωση του προβλήματος παραγγελίας ενός διατηρίσιμου αγαθού με αβέβαιη ζήτηση.  Διατύπωση εξίσωσης δυναμικού προγραμματισμού και επίλυσή της με πολιτικές (s,S)

γ.  Διαχείριση εσόδων.  Διαμόρφωση για ένα αγαθό και δύο κατηγορίες πελατών.  Επίπεδο προστασίας και overbooking.  Επικαλυπτόμενα αγαθά σε δίκτυο.  Προβλήματα εκπτώσεων ρευστοποίησης και προώθησης. 

Κωδικός: INF258
Κατηγορία: Πληροφορικής » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις