Αλγόριθμοι

Ιωάννης Μήλης

Περιγραφή

Το εισαγωγικό αυτό μάθημα αλγορίθμων έχει σαν βασικό στόχο να αποκτήσουν οι φοιτητές που το παρακολουθούν αλγοριθμική σκέψη (algorithmic thinking). Για την επίτευξη αυτού του στόχου το μάθημα επικεντρώνεται:

-  Στην αφομοίωση του τι σημαίνει καλός αλγόριθμος, πως μετράμε πόσο γρήγορος είναι ένας αλγόριθμος και ποια είναι η βασική μαθηματική ιδέα που βασίζεται ένας αλγόριθμος.

-  Στην εμπέδωση των βασικών τεχνικών σχεδιασμού αλγορίθμων  (Διαίρει και Βασίλευε, Άπληστοι Αλγόριθμοι  και Δυναμικός Προγραμματισμός) με πολλά παραδείγματα και εφαρμογές ώστε οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τους βασικότερους γνωστούς αλγόριθμους και να είναι σε θέση να σχεδιάσουν δικούς τους καλούς

Περισσότερα  
Κωδικός: INF161
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις