Πιθανότητες Μ-Ω

Σ. Τουμπής

Περιγραφή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ιστοσελίδα αυτή του eclass αφορά το τμήμα Μ-Ω των Πιθανοτήτων του Τμήματος Πληροφορικής. Η ιστοσελίδα για το τμήμα Α-Λ βρίσκεται εδώ: http://pages.cs.aueb.gr/~yiannisk/probability/index.html

 

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΤΜΗΜΑΤΑ: Είναι σημαντικό και απαραίτητο να παρακολουθείτε το μάθημα στο σωστό τμήμα (Α-Λ ή Μ-Ω) που αντιστοιχεί στο επίθετό σας, γιατί ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ύλη και στον τρόπο διδασκαλίας μεταξύ των δύο διδασκόντων. Αυτό το γεγονός πιθανότατα θα έχει επιπτώσεις και στην τελική εξέταση, όπου τα θέματα και η διόρθωση θα πραγματοποιηθούν χωριστά για τα δύο τμήματα.

Ύλη Μαθήματος: Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων. Θεμελιώδεις έννοιες: μέτρο πιθανότητας, χώρος πιθανότητας, ξένα ενδεχόμενα, ανεξάρτητα ενδεχόμενα, ισοπίθανες καταστάσεις. Τυχαίες μεταβλητές, μέση τιμή και διασπορά, ανεξαρτησία. Μέθοδοι μοντελοποίησης και υπολογισμού πιθανοτήτων. Συνδυαστικές μέθοδοι: διατεταγμένες και μη διατάξεις, συνδυασμοί. Διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές,

Περισσότερα  
Κωδικός: INF113
Κατηγορία: Πληροφορικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις