Μαθηματικά Ι

Σταύρος Τουμπής

Περιγραφή

Συναρτήσεις μίας μεταβλητής: όριο, συνέχεια, συνέχεια Lipschitz, ολοκλήρωμα συνάρτησης, παράγωγος συνάρτησης, κυρτότητα συνάρτησης, πολλαπλότητα ρίζας, ιδιότητες και θεμελιώδη θεωρήματα ολοκληρωμάτων, εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις.

Σειρές: ακολουθίες, σύγκλιση και ρυθμοί σύγκλισης, γεωμετρικές σειρές, κριτήρια απόλυτης σύγκλισης, εναλλασσόμενες σειρές, ακολουθίες και σειρές συναρτήσεων, αναπτύγματα Taylor.

Στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας: Διανύσματα και εξίσωση ευθείας στο επίπεδο και το χώρο, κωνικές τομές.

Κωδικός: INF112
Κατηγορία: Πληροφορικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις