Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων - Open Courses

Αγγελική Πουλυμενάκου

Περιγραφή
Αναλυτική παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου που συνδέει συστήματα εργασίας, επιχειρηματικές διαδικασίες και πληροφοριακά συστήματα ως βάση για την επιχειρηματική ανάλυση και το σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων που περιέχουν ή βασίζονται σε τεχνολογία (Business Systems vs Information Systems).
 
Εκμάθηση βασικών μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης και μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών με έμφαση στην εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων (Business Process Modelling with ARIS Toolset).
 
Παρουσίαση των βασικότερων κατευθύνσεων εφαρμογής και αξιοποίησης των εκροών της μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών (Performance Management and IS and Strategy Allignment).
 
 
Κωδικός: DET100
Κατηγορία: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγική θεώρηση των συστημάτων εργασίας και των επιμέρους υποσυστημάτων τους. Η έννοια της επιχειρηματικής διαδικασίας και η σημασία της ανάλυσης διαδικασιών για έναν οργανισμό.Λειτουργική κατηγοριοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών. Τα Πληροφοριακά Συστήματα και η επίδραση της Τεχνολογίας Πληροφορίας στην Αλυσίδα Αξίας μίας επιχείρησης.

Τα στοιχεία ενός Συστήματος Εργασίας και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Τρόποι θέασης ενός Συστήματος Εργασίας. Δημιουργία στιγμιότυπου. Αρχιτεκτονικές ασυνέπειες. Αλληλεπικάλυψη Πληροφοριακού Συστήματος και Συστήματος Εργασίας.

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Επιχειρηματικών Διαδικασιών. Η θεωρία του Συντονισμού. Είδη επιχειρηματικών διαδικασιών και η στρατηγική τους σημασία. Τα επιχειρηματικά γεγονότα ως λογικές μονάδες εργασίας. Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονικής Συστήματος Εργασίας και επίπεδα ενοποίησης.

Αξιολόγηση της απόδοσης ενός συστήματος εργασίας βάσει δεδομένων μεταβλητών. Απόδοση προϊόντος, επιχειρηματικής διαδικασίας και πληροφορίας. Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι συμμετέχοντες στη συνολική απόδοση ενός συστήματος εργασίας. Ο Αναλυτής ως change manager και η συμβολή του στην αντιμετώπιση της αντίστασης στην αλλαγή.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1063
Αρ. Προβολών :  3207

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -