Γλωσσική Τεχνολογία
Ταυτότητα Μαθήματος Βοήθεια

Περιγραφή

Καλωσήρθατε στις ιστοσελίδες του μεταπτυχιακού μαθήματος "Γλωσσική Τεχνολογία" του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το μάθημα διδάσκεται, ως μάθημα επιλογής, στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών για τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Επιστήμη των Υπολογιστών. 


Λέξεις Κλειδιά: Γλωσσική τεχνολογία, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, υπολογιστική γλωσσολογία, επεξεργασία φωνής.